Shikoku Temple Locations

No. Temple City/Town/Village Prefecture North East Altitude meters Altitude ft Distance from previous Temple Total Dist
1 Ryōzenji 霊山寺 Naruto Tokushima 34.1598 134.5026 24 79    
2 Gokurakuji 極楽寺 Naruto Tokushima 34.1557 134.4904 32 105 1.4 1.4
3 Konsenji 金泉寺 Itano Tokushima 34.1474 134.4686 18 59 2.6 4.0
4 Dainichiji 大日寺 Itano Tokushima 34.1513 134.4309 82 269 5.0 9.0
5 Jizōji 地蔵寺 Itano Tokushima 34.1372 134.4319 24 79 2.0 11.0
6 Anrakuji 安楽寺 Kamiita Tokushima 34.1181 134.3884 23 75 5.3 16.3
7 Jūrakuji 十楽寺 Awa Tokushima 34.1207 134.3779 49 161 1.2 17.5
8 Kumataniji 熊谷寺 Awa Tokushima 34.1228 134.3400 113 371 4.2 21.7
9 Hōrinji 法輪寺 Awa Tokushima 34.1044 134.3338 32 105 2.4 24.1
10 Kirihataji 切幡寺 Awa Tokushima 34.1078 134.3039 159 522 3.8 27.9
11 Fujiidera 藤井寺 Yoshinogawa Tokushima 34.0519 134.3486 52 171 9.3 37.2
12 Shōzanji 焼山寺 Kamiyama Tokushima 33.9851 134.3102 711 2333 12.9 50.1
13 Dainichiji 大日寺 Tokushima Tokushima 34.0381 134.4628 26 85 20.8 70.9
14 Jōrakuji 常楽寺 Tokushima Tokushima 34.0502 134.4756 27 89 2.3 73.2
15 Kokubunji 国分寺 Tokushima Tokushima 34.0556 134.4736 13 43 0.7 73.9
16 Kan’onji 観音寺 Tokushima Tokushima 34.0685 134.4743 10 33 1.8 75.7
17 Idoji 井戸寺 Tokushima Tokushima 34.0852 134.4855 9 30 2.8 78.5
18 Onzanji 恩山寺 Komatsushima Tokushima 33.9860 134.5783 72 236 16.8 95.3
19 Tatsueji 立江寺 Komatsushima Tokushima 33.9679 134.6058 2 7 4.0 99.3
20 Kakurinji 鶴林寺 Katsuura Tokushima 33.9136 134.5051 482 1581 13.1 112.4
21 Tairyūji 太竜寺 Anan Tokushima 33.8826 134.5219 488 1601 6.7 119.1
22 Byōdōji 平等寺 Anan Tokushima 33.8523 134.5821 94 308 10.9 130.0
23 Yakuōji 薬王寺 Minami Tokushima 33.7322 134.5276 46 151 19.7 149.7
24 Hotsumisakiji 最御崎寺 Muroto Kōchi 33.2490 134.1758 157 515 75.4 225.1
25 Shinshōji 津照寺 Muroto Kōchi 33.2882 134.1484 18 59 6.5 231.6
26 Kongōchōji 金剛頂寺 Muroto Kōchi 33.3072 134.1229 175 574 3.8 235.4
27 Kōnomineji 神峰寺 Yasuda Kōchi 33.4673 133.9746 430 1411 27.5 262.9
28 Dainichiji 大日寺 Konan Kōchi 33.5776 133.7054 74 243 37.5 300.4
29 Kokubunji 国分寺 Nankoku Kōchi 33.5988 133.6405 20 66 7.5 307.9
30 Zenrakuji 善楽寺 Kōchi Kōchi 33.5919 133.5776 18 59 6.9 314.8
31 Chikurinji 竹林寺 Kōchi Kōchi 33.5467 133.5775 116 381 6.6 321.4
32 Zenjibuji 禅師峰寺 Nankoku Kōchi 33.5267 133.6114 76 249 5.7 327.1
33 Sekkeiji 雪蹊寺 Kōchi Kōchi 33.5009 133.5430 11 36 7.5 334.6
34 Tanemaji 種間寺 Haruno Kōchi 33.4917 133.4876 8 26 6.3 340.9
35 Kiyotakiji 清滝寺 Tosa Kōchi 33.5125 133.4095 150 492 9.8 350.7
36 Shōryūji 青竜寺 Tosa Kōchi 33.4260 133.4521 36 118 13.9 364.6
37 Iwamotoji 岩本寺 Shimanto Kōchi 33.2080 133.1346 213 699 58.5 423.1
38 Kongōfukuji 金剛福寺 Tosashimizu Kōchi 32.7260 133.0188 72 236 80.7 503.8
39 Enkōji 延光寺 Sukumo Kōchi 32.9618 132.7746 52 171 52.8 556.6
40 Kanjizaiji 観自在寺 Ainan Ehime 32.9648 132.5639 19 62 25.8 582.4
41 Ryūkōji 竜光寺 Uwajima Ehime 33.2951 132.5984 189 620 50.2 632.6
42 Butsumokuji 佛木寺 Uwajima Ehime 33.3103 132.5821 186 610 2.6 635.2
43 Meisekiji 明石寺 Seiyo Ehime 33.3692 132.5190 284 932 10.6 645.8
44 Daihōji 大宝寺 Kumakōgen Ehime 33.6609 132.9121 576 1890 67.2 713.0
45 Iwayaji 岩屋寺 Kumakōgen Ehime 33.6588 132.9808 611 2005 8.4 721.4
46 Jōruriji 浄瑠璃寺 Matsuyama Ehime 33.7536 132.8191 93 305 29.0 750.4
47 Yasakaji 八坂寺 Matsuyama Ehime 33.7580 132.8128 96 315 0.4 750.8
48 Sairinji 西林寺 Matsuyama Ehime 33.7937 132.8140 46 151 4.4 755.2
49 Jōdoji 浄土寺 Matsuyama Ehime 33.8167 132.8084 58 190 3.1 758.3
50 Hantaji 繁多寺 Matsuyama Ehime 33.8281 132.8046 74 243 1.7 760.0
51 Ishiteji 石手寺 Matsuyama Ehime 33.8479 132.7965 56 184 2.8 762.8
52 Taizanji 太山寺 Matsuyama Ehime 33.8851 132.7150 76 249 10.7 773.5
53 Enmyōji 円明寺 Matsuyama Ehime 33.8918 132.7397 8 26 2.6 776.1
54 Enmeiji 延命寺 Imabari Ehime 34.0668 132.9640 28 92 34.4 810.5
55 Nankōbō 南光坊 Imabari Ehime 34.0681 132.9957 5 16 3.4 813.9
56 Taisanji 泰山寺 Imabari Ehime 34.0503 132.9748 18 59 3.0 816.9
57 Eifukuji 栄福寺 Imabari Ehime 34.0295 132.9784 46 151 3.1 820.0
58 Sen’yūji 仙遊寺 Imabari Ehime 34.0133 132.9774 253 830 2.4 822.4
59 Kokubunji 国分寺 Imabari Ehime 34.0262 133.0255 14 46 6.1 828.5
60 Yokomineji 横峰寺 Saijō Ehime 33.8379 133.1111 775 2543 27.0 855.5
61 Kōonji 香園寺 Saijō Ehime 33.8936 133.1033 26 85 9.6 865.1
62 Hōjuji 宝寿寺 Saijō Ehime 33.8972 133.1150 18 59 1.3 866.4
63 Kichijōji 吉祥寺 Saijō Ehime 33.8961 133.1292 19 62 1.4 867.8
64 Maegamiji 前神寺 Saijō Ehime 33.8918 133.1603 25 82 3.2 871.0
65 Sankakuji 三角寺 Shikokuchūō Ehime 33.9677 133.5865 357 1171 45.2 916.2
66 Unpenji 雲辺寺 Miyoshi Tokushima 34.0352 133.7237 908 2979 18.1 934.3
67 Daikōji 大興寺 Mitoyo Kagawa 34.1026 133.7190 77 253 9.4 943.7
68 Jinnein 神恵院 Kan’onji Kagawa 34.1340 133.6473 27 89 8.7 952.4
69 Kan’onji 観音寺 Kan’onji Kagawa 34.1345 133.6476 27 89 0.2 952.6
70 Motoyamaji 本山寺 Mitoyo Kagawa 34.1397 133.6941 14 46 4.5 957.1
71 Iyadaniji 弥谷寺 Mitoyo Kagawa 34.2297 133.7243 215 705 11.3 968.4
72 Mandaraji 曼荼羅寺 Zentsūji Kagawa 34.2233 133.7502 50 164 3.1 971.5
73 Shusshakaji 出釈迦寺 Zentsūji Kagawa 34.2194 133.7502 100 328 0.6 972.1
74 Kōyamaji 甲山寺 Zentsūji Kagawa 34.2332 133.7658 22 72 2.8 974.9
75 Zentsūji 善通寺 Zentsūji Kagawa 34.2251 133.7741 31 102 1.6 976.5
76 Konzōji 金倉寺 Zentsūji Kagawa 34.2501 133.7810 22 72 3.8 980.3
77 Dōryūji 道隆寺 Tadotsu Kagawa 34.2768 133.7627 6 20 3.9 984.2
78 Gōshōji 郷照寺 Utazu Kagawa 34.3067 133.8246 22 72 7.2 991.4
79 Tennōji 天皇寺 Sakaide Kagawa 34.3115 133.8828 23 75 5.9 997.3
80 Kokubunji 国分寺 Takamatsu Kagawa 34.3032 133.9442 39 128 6.6 1003.9
81 Shiromineji 白峯寺 Sakaide Kagawa 34.3335 133.9268 280 919 6.5 1010.4
82 Negoroji 根香寺 Takamatsu Kagawa 34.3445 133.9606 361 1184 5.0 1015.4
83 Ichinomiyaji 一宮寺 Takamatsu Kagawa 34.2866 134.0266 42 138 11.9 1027.3
84 Yashimaji 屋島寺 Takamatsu Kagawa 34.3580 134.1013 295 968 13.6 1040.9
85 Yakuriji 八栗寺 Takamatsu Kagawa 34.3586 134.1411 232 761 5.4 1046.3
86 Shidoji 志度寺 Sanuki Kagawa 34.3243 134.1796 5 16 6.5 1052.8
87 Nagaoji 長尾寺 Sanuki Kagawa 34.2667 134.1717 41 135 12.3 1065.1
88 Ōkuboji 大窪寺 Sanuki Kagawa 34.1914 134.2068 487 1598 15.1 1080.2
1 Ryōzenji 霊山寺 Naruto Tokushima 34.1598 134.5026 24   28.2 1108.4